Inloggen

OBS de Boomgaard

preview

In het kader van de opening van het nieuwe schooljaar hebben we met alle klassen stil gestaan bij onze kernwaarden: Open, Ontwikkelingsgericht, Gelukkig, Samen en Toegewijd. De beginletters vormen het woord 'OOGST', wat weer terug komt in onze slogan "Kom oogsten!"

Wij staan hier als team regelmatig bij stil als een soort moreel kompas van de school: is ons aanbod en ons handelen wel genoeg gericht op die kernwaarden? We realiseerden ons echter dat we de kinderen hier nog maar weinig bij betrokken hebben. Daarom hebben we de afgelopen week de kernwaarden met de kinderen besproken. Elke klas heeft vervolgens een vlag of slinger gemaakt waarin ze konden verwerken wat zij in de school terug zien of terug willen zien van de kernwaarden. Bijvoorbeeld dat de juffen lief zijn en dat ze daar gelukkig van worden! smile

Vanmiddag hebben alle groepen hun vlaggen en slingers aan elkaar getoond en kort gedeeld wat ze besproken hebben. We sloten af met een leuk liedje van 'Kinderen Voor Kinderen' wat zelfs ontaardde in een polonaise over het schoolplein. 

Eenmaal terug in de klas kreeg iedereen een appel. Deze werden uitgedeeld door de leerlingen van groep 8 die vrijdag speciaal hiervoor zijn gaan OOGSTEN in de boomgaard van De Kikkershoek. Hieronder een link naar een artikel daarover dat online staat.  

 

https://www.hoekschnieuws.nl/2018/08/31/groep-8-van-de-boomgaard-gaat-oogsten/